Aquest lloc web utilitza cookies de tercers per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-ne l'ús o rebutjar-lo. Per rebutjar-lo, has de configurar adequadament el teu navegador. Si continues navegant acceptes l'ús de galetes.
This website uses cookies to improve your user experience. You can accept or disable them, by adjusting your browser settings. Browsing our website implies that you accept the use of cookies. OK | Més informació       More information
BENVINGUTS - WELCOME CIENCIA ASTRONÒMICA - ASTRONOMICAL SCIENCE IMATGES ASTRONÒMIQUES - ASTRONOMICAL PICTURES L'OBSERVATORI - MY OBSERVATORY EINES - TOOLS
La llum revela l'Univers     Light reveals the Universe

Construcció d'un detector de muons RPC     Making a RPC muon detector

Un detector RPC és un detector gasós basat en dues plaques paral·leles sotmeses a una diferencia de tensió molt elevada que crean un camp elèctric intens. Quan una partícula travessa l'espai entre les dues plaques genera un allau d'electrons que pot ser detectat. Els següents enllaços mostre informació sobre aquest tipus de detector, però es pot trobar més articles a internet.
An RPC detector is gaseous detector based on two paralel plates conected to a High Voltage which create an intense electrical field. When a particle crosses the space between the two plates generates an avalanche of electrons that can be detected. The next links contain information about these detectors, but it is possible to find more information in papers searching in internet.
Radiació còsmica segons l'altitud - Cosmic radiation depending on altitude

Variació de la radiació rebuda en funció de l'alçada sobre el nivell del mar
En el gràfic s'observa l'increment de la radiació dins d'un avió a l'alçada d'un vol comercial. Les dades son en brut, en comptes per minut (partícules detectades per minut).
Les dades s'han obtingut a bord d'un avió amb un detector de radiació.
Received radiation depending on the altitude above the sea level
The graphic shows the increasing level of radiation inside a plane at the altitude of a commercial flight. The level of radiation is shown in raw data,in counts per minute (the number of detected particles every minute).
Data have been obtained on board a plane using a radiation detector.

Darrera imatge - Last picture
B-355 North America Nebula

La Nebulosa de NordAmèrica (NGC7000 o Caldwell 20) és una nebulosa d'emisió, principalment de gas Hidrògen, a la constel·lació del Cigne, prop de Debeb (l'estel més brillant de la constel·lació). La forma de la nebulosa sembla la del continent de NordAmèrica amb un destacat Golf de Mèxic.
La imatge és una part de la nebulosa i ha estat obtinguda amb una exposició total de 8 hores a través d'un filtre d'Hidrogen-alfa.
The North America Nebula (NGC7000 or Caldwell 20) is an emission nebula, mainly of Hidrogen gas, in the constellation of Cygnus, close to Deneb (the brightest star of the constellation). The shape of the nebula resembles the continent of North America, with a prominent Gulf of Mexico.
The image is a part of this nebula and it has been obtained in a total exposure 8 hours with a Hydrogen-alfa filter.

En català Fotonets es podria entendre com fotons petits, tot i que a la realitat només existeix un tipus de fotons. Per el nom de fotonets és simpàtic i amable. Els fotons transporten la informació que ens arriba d’aprop o de lluny, com es pot veure a les imatges de les realitats que es mostren en aquesta pàgina. Les unes estan a nanosegons-llum i les altres a milions d’anys llum. No deixa de ser sorprenent que el mateix instrument pugui recollir aquesta diversitat d’escales a l’Univers. Però en anglès Fotonets seria quelcom com xarxes de fotons. Una autèntica teranyina que ens envolta per tot arreu.
In catalan Fotonets means something like small photons but we really know there only exists one kind of photons. The name Fotonets sounds nice and sweet. They transport information from the nearest reality or from the farest point of the Universe as it is shown in this website. Some of them are nanoseconds-light far and other are milions of light-years far away. It is curious that the same instrument can show us this wide range of scales in the Universe. In English Fotonets sounds like networks of photons. A real web that floods everyting around us.

Ajust de la pantalla - Screen adjustment


Comentaris i suggeriments - Comments and sugestions
Antoni Ardanuy (c) 2018