LA LLUM revela l’univers

LIGHT reveals the universe

 
 

En català Fotonets es podria entendre com fotons petits, tot i que a la realitat només existeix un tipus de fotó. Però el nom de fotonets és simpàtic i amable. Els fotons transporten la informació que ens arriba d’aprop o de lluny, com es pot veure a les imatges de les realitats que es mostren en aquesta pàgina. Les unes estan a nanosegons-llum i les altres a milions d’anys llum. No deixa de ser sorprenent que el mateix instrument pugui recollir aquesta diversitat d’escales a l’Univers. Però en anglès Fotonets seria quelcom com xarxes de fotons. Una autèntica teranyina que ens envolta per tot arreu.


In catalan Fotonets means something like small photons but we really know  it only exists one kind of photons. The name Fotonets sounds nice and sweet. They transport information from the nearest reality or from the farthest point of the Universe as it is shown in this website. Some of them are nanoseconds-light far and other are milions of light-years far away. It is curious that the same instrument can show us this wide range of scales in the Universe. In English Fotonets sounds like networks of photons. A real web that floods  everyting around us.

Informacio de drets d’autor: Les imatges mostrades aquí son propietat de l’autor i no poden ser usades sense el seu permís.

(c) A. Ardanuy


Copyright information: These pictures have the author’s copyrigth and the author’s permission is necessary in order to use them.

(c) A. Ardanuy


IMATGES DE LA NATURA / PICTURES OF NATURE Imatges_de_la_Natura___Pictures_of_Nature.html
IMATGES ASTRONOMIQUES / AstronomICAL PICTURES Imatges_Astronomiques___Astronomical_pictures.html