BENVINGUTS - WELCOME CIENCIA - SCIENCE IMATGES ASTRONÒMIQUES - ASTRONOMICAL PICTURES L'OBSERVATORI - MY OBSERVATORY EINES - TOOLS
Galleria     Gallery

B355,nebulosa fosca a NGC7000 o nebulosa de NordAmèrica. Exposició total: 8 h. Filtre Hidrògen-alfa.Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. Imatge al 50%. Detall al 100%.

B355,dark nebula in NGC7000 o North America Nebula. Total exposure 8 h. Hydrogen-alfa filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. Image al 50%. Detail at 100%.
Núvols d'hidrògen a la regió del Cigne. Exposició total: 75 min. Filtre Hidrògen-alfa. Objectiu fotogràfic 50 mm f:4. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 50%.

Hydrogen clouds in Cygnus region. Total exposure 75 min.  Hydrogen-alfa filter. Photographic lenses 50mm f:4. CCD QHY9. The linked image is showed at 50%.
Núvols d'hidrògen a la regió d'Orió. Exposició total: 140 min. Filtre Hidrògen-alfa. Objectiu fotogràfic 35 mm f:3.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 50%.

Hydrogen clouds in Cygnus region. Total exposure 140 min. Hydrogen-alfa filter. Photographic lenses 50mm f:3.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 50%.


Nebulosa del Vel al Cigne. Exposició total: 7 h. Filtre Hidrògen-alfa. Newton 200mm f:4.5.. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 50%.

Veil Nebula in Cygnus region. Total exposure 7 h. Hydrogen-alfa filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 50%.Detall de la Nebulosa del Vel al Cigne. Exposició total: 7 h. Filtre Hidrogen-alfa. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 100%.

Detail of Veil Nebula in Cygnus region. Total exposure 7 h. Hydrogen-alfa filter. Photographic objective 50mm f:3.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 100%.
Camp de les Galàxies M81 i M82 Exposició total: 3 h. Sense filtre. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 50%.

M81 and M82 galaxies field. Total exposure 3 h. No filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 50%.Supernova SN 2014J a M82 Exposició total: 40 min. Sense filtre. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 100%.

Supernova SN 2014J in M82. Total exposure 40 min. No filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 100%.
Regió central de M42 en l'infraroig proper. Exposició total: 2.5 h. Filtre Infraroig > 800nm. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 200%.

Central region of M42 in the Near Infrared. Total exposure 2.5 h. Infrared filter >800 nm. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 200%.

Nebulosa Rosetta. Exposició total: 4 h. Filtre Hidrògen-alfa.Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. Imatge al 50%. Detall al 100%.

Rosette Nebula. Total exposure 4 h. Hydrogen-alfa filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. Image al 50%. Detail at 100%.

Jet a la galàxia M87. Exposició total: 90 min. Sense filtre. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 300%.

Jet in the M87 galaxy. Total exposure 90 min. No filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 300%.

IC5070 o Nebulosa del Pelicà.  Exposició total: 9 h. Filtre Hidrògen-alfa.Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. La imatge enllaçada es mostra al 50%.

IC5070 or Pelican Nebula. Total exposure 9 h. Hydrogen-alfa filter. Newton 200mm f:4.5. CCD QHY9. The linked image is showed at 50%.