BENVINGUTS - WELCOME CIENCIA - SCIENCE IMATGES ASTRONÒMIQUES - ASTRONOMICAL PICTURES L'OBSERVATORI - MY OBSERVATORY EINES - TOOLS
Ciència     Science


Variació de la radiació rebuda en funció de l'alçada sobre el nivell del mar

En el gràfic s'observa l'increment de la radiació dins d'un avió a l'alçada d'un vol comercial. Les dades son en brut, en comptes per minut (partícules detectades per minut).
Les dades les vaig obtenir a bord d'un avió amb un detector de radiació, i les partícules que travessen el fusselatge són les que són mesurades. Això permet fer una idea de com estem exposats a la radiació còsmica tan aviat abaadonem la protecció de l'atmosfera.

Received radiation depending on the altitude above the sea level
The graphic shows the increasing level of radiation inside a plane at the altitude of a commercial flight. The level of radiation is shown in raw data,in counts per minute (the number of detected particles every minute).
I obtained thse data on board a plane using a radiation detector, and the detected particles cross the fuselage. From this observation we can obtain a rough idea about the radiation that we receive when we loss the protection of the atmosphere.