BENVINGUTS - WELCOME CIENCIA - SCIENCE IMATGES ASTRONÒMIQUES - ASTRONOMICAL PICTURES L'OBSERVATORI - MY OBSERVATORY EINES - TOOLS
Eines       Tools


POLAR_ALIGN

L'alineació de les montures equatorials al Pol Celeste sempre és un problema. Vaig crear aquest programa aquest programa fàcil d'usar per usar un procediment ràpid i precís. Tot i ser crear un programa gràfic he inclòs un full d'instruccions a la descàrrega.

Aplicació basada en el mètode Sanchez-Valente.

Correcció de la refracció atmosfèricas basada en la fórmula de Sæmundsson (1986).

Descarrega'l aquí lliurement!

POLAR_ALIGN

Usually, the alignment of the equartorail mount to the celestial pole is a problem. I have created this small and simple program to use a fast and rapid procedure. Despite to be a graphic application, the download include a short instructions sheet.

Application based on Sanchez-Valente Method

Atmospheric refraction correction based on Sæmundsson formula(1986)

Free download here!

COORDEANDES I POSICIÓ DEL SOL I LLUNA EN TEMPS REAL

Per poder veure la situació del Sol i la Lluna en temps real. En coordenades equatorials i altazimutals i la posició gràficament.

Obre aquí!

SUN AND MOON COORDINATES AND GRAPHIC POSITION IN REAL TIME

To control the Sun and Moon position now. In equatorial and Alt-Az coordinates and the graphic chart.


Open here!
ECLIPSI del 20 de Març de 2015

Vídeos de l'eclipsi des de l'Observatori d'Àger i simulacions educatives de com es veia simultàniament des de diferents llocs del món.

Ves aquí!


SOLAR ECLIPSE 2015-March-20

Vídeos obtained from the Ager Observatori and simulations of the eclipse point of view in diverse points of the world for educative purpose.

Go here!


Comentaris i sugeriments - Comments and sugestions