BENVINGUTS - WELCOME CIENCIA - SCIENCE IMATGES ASTRONÒMIQUES - ASTRONOMICAL PICTURES L'OBSERVATORI - MY OBSERVATORY EINES - TOOLS
L'observatori     My observatory

La ubicació de l'observatori és troba a la Serra del Montsec (Lleida), a la Vall d'Àger, a una altitud de 750 m.

L'observatori està composat del següent instrumental principalment:

Telescopi Newton 200 mm f:4.5
Telescopi refractor  77 mm
Telescopi guia refractor 45 mm per autoguia
Muntura Losmandy G11 + FS2
Càmera CCD QHY9 + roda portafiltres
Càmera CCD QHY6 per autoguia

Les diverses imatges estan fetes o sense filtre o usant filtres H-alfa o OIII bàsicament, tot i que estic explorant la via de l'IR proper (750-1000nm) quan les nits ho permeten.

Hi ha differents elements auxiliars que formen part de la xarxa de control en mode semiautomàtic i el mode automàtic està procés de construcció.
The observatory is located in the Serra del Montsec (Lleida), in the Vall d'Àger, at an altitude of 750 m.

The observatory has the next instruments mainly:

Telescope Newton 200 mm f:4.5
Telescope refractor 77 mm
Telescopi refractor 45 mm for autoguiding
Mount Losmandy G11 + FS2
Camera CCD QHY9 + filter wheel
Camera CCD QHY6 for autoguiding

The images are obtained with no filter or using H-alfa or OIII filters. I am exploring the use near IR filters (750 -1000 nm) when the nights allow it.

Other auxiliary elements are part of the semiautomatic operation of the observatory and the completely automatic mode is in working process.

L'entorn i el cel a l'exterior de l'observatori

The landscape and the sky outside of the observatory